Ontbindingsproces Film- en Videogroep Rijnmond

Op de laatste Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 22 september 2021 hebben de leden besloten om tot ontbinding van de filmclub over te gaan conform de bepalingen in de statuten. Sindsdien werkt het bestuur toe naar de definitieve ontbinding van Film- en Videogroep Rijnmond, zodra alles administratief afgehandeld is.

Het bestuur en de leden bedanken iedereen voor de goede samenwerking gedurende het 50-jarig bestaan van Film- en Videogroep Rijnmond.