Zeven Man Sterk

In de zomer van 2018 hebben een aantal leden van “Film- en Videogroep Rijnmond” onder regie van Dirk de Cocq met elkaar een clubfilm, “Zeven Man Sterk”, gemaakt. Deze film heeft meegedaan aan het ZH’12 Themafestival “Zeven” , dat op 27 oktober 2018 werd georganiseerd door de HAF in Den Haag.

Wij verzoeken u de cookies van YouTube te accepteren om deze video te kunnen afspelen. Door te accepteren krijgt u toegang tot inhoud van YouTube, een dienstverlening van een externe derde partij.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

Indien u dit verzoek accepteert, wordt uw keuze bewaard en de pagina vernieuwd.

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Bron: Film- en Videogroep Rijnmond@youtube.com