Wat Is en Doet Film- en Videogroep Rijnmond?

Film- en Videogroep Rijnmond heeft als doelstelling om de belangen van haar leden te behartigen op het gebied van het amateurfilmen en het bevorderen van het amateurfilmen in het algemeen.

HOE WORDT DIT GEDAAN?
De vereniging laat door haar bestuur elke twee weken een bijeenkomst verzorgen voor haar leden. Een enkele keer voor niet-leden. Hierop worden de verschillende aspecten van het videofilmen zo goed mogelijk belicht. Uiteraard speelt hierbij de filmproduktie van eigen leden een belangrijke rol.

LANDELIJKE ORGANISATIE
Elk lid van onze filmclub is automatisch lid van de landelijke organisatie genaamd: Nederlandse Organisatie van Audio Visuele Amateurs NOVA. Het lidmaatschap wordt ieder jaar door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

EIGEN ORGANISATIE
Minstens eenmaal per jaar wordt door de leden onderling een zogeheten “Jaarwedstrijd” (Clubwedstrijd) georganiseerd. De Regionale Jury Commissie (RJC) van de regio ZH’12 wijst een jury aan om de films te beoordelen. Deze jury beoordeelt welke films geschikt zijn voor deelname aan het Regiofestival van ZH’12. Aangezien Nederland veel amateurfilmers telt, kan men niet zonder deze voorselectie. De films die dan weer op de diverse Regiofestivals zijn bekroond, mogen aan de nationale wedstrijd deelnemen en daar meedingen naar de bekroning tot de “Ten Best” van Nederland te horen.

WERELDORGANISATIE
De eerder genoemde NOVA is weer lid van de wereldorganisatie UNICA, welke jaarlijks de per land ingezonden “Ten best” films van alle landen op een festival beoordeelt en eventueel bekroont.

WAT KOST DIT?

  1. Het clublidmaatschap bedraagt heden € 75,- per jaar
    en wordt ieder jaar op de algemene ledenvergadering opnieuw vastgesteld.
  2. Het district ZH’12 en het NOVA lidmaatschap is hierbij inbegrepen.
  3. Een vrije avond per veertien dagen.
  4. Wat inspanning om zo nu en dan ook een film te produceren.

Door het bovenstaande lijkt het misschien of het wedstrijdelement verschrikkelijk belangrijk is. Dit is echter maar zeer gedeeltelijk waar. Het allerbelangrijkste is de SAAMHORIGHEIDSZIN. Samen dingen ontdekken, samen filmopnamen maken, samen geluid bij een film produceren en in gezamenlijk overleg tot een montage komen.